Hem
Föreningen
Medlemsinformation
Personuppgiftspolicy
Om Gällnö
Stigens infotavlor
Vandring på Gällnö
Kalendarium 2024
Floravandring 2024
Naturvandring 2024
Gällnöloppet 2024
Spontanfika!
Boende på Gällnö
Projektet Gångbara Gällnö
Nyheter
» Kalender
» Sök
» Logga in

Personuppgiftspolicy

Uppgifter som vi behandlar om dig
Som en följd av ditt medlemskap i Gällnö natur- och kulturstig ideell förening (i fortsättningen Gallnostigen) behandlar Gallnostigen personuppgifter om dig. Uppgifter om dig som vi behandlar är; namn, medlemsnummer, adress, e-post, mobilnummer och inloggningsuppgifter.
Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter är fullgörande av avtal om medlemskap i Gallnostigen. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden svårligen fullgöras och du kommer framför allt att få begränsad information från oss.

Hur vi samlar in uppgifterna
Gallnostigen samlar in uppgifter enbart direkt från dig som medlem.

Varför vi samlar in uppgifterna

Ändamålet med behandlingen är att årligen kunna debitera medlemsavgift samt informera om föreningens aktiviteter.

Hur länge vi sparar data

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är medlem i Gallnostigen och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålet med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Vi sparar uppgifterna till dess att medlemskapet avslutas alternativt under en period om 24 månader efter att du senast betalade din medlemsavgift. Skälet för detta är att medlemmar då och då trots påminnelser glömmer att betala årsavgiften men betalar årsavgiften året efter när avgiften för nytt år debiteras. 

Vi använder ett bokförings- och faktureringssystem för att debitera medlemsavgifter. Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara genomförda ekonomiska transaktioner och därtill hörande personuppgifter under 10 år.

Till vem vi lämnar ut data

Dina personuppgifter delas inte med någon och finns endast hos det företag som tillhandahåller servicen med vår webbsida, Webforum. Uppgifter om ekonomiska transaktioner finns hos det företag avi använder för detta ändamål, Fortnox. 

Skydd av data
Vid hantering av personuppgifter iakttas säkerhet och sekretess. Vi fokuserar särskilt på informationssäkerhet som gäller din data för att förebygga och förhindra att den sprids till utomstående eller går förlorad. De datorer/servrar hos Webforum, som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du kan alltid begära ett utdrag av din medlemsinformation i vårt register. Din ansökan ska skickas med epost till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina önskemål omgående. 

Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad
Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat.

Vem kontaktar jag vid frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan. Du kan skicka e-post till kontakt@gallnostigen.se.

Personuppgiftsansvarig
Styrelsen för Gällnö natur- och kulturstig ideell förening, 802415-8738
Postadress: c/o Rörby, Östra Finnbodavägen 11D, 131 72 Nacka 
E-post: kontakt@gallnostigen.se 

Giltighetstid och avslut
Ditt medlemskap i Gällnostigen gäller tillsvidare eller tills den ena parten säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta kontakt@gallnostigen.se. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor. Om ingen medlemsavgift betalats in inom 24 månader avslutas medlemskapet automatiskt. I övrigt gäller Gallnostigens stadgar.
Uppdaterat 2018-05-13
Utskriftsvänlig sida
Gällnö natur- och kulturstig ideell förening • www.gallnostigen.sekontakt@gallnostigen.se
Provided by Webforum