Hem
Föreningen
Medlemsinformation
Om Gällnö
Stigens infotavlor
Vandring på Gällnö
Kalendarium 2024
Floravandring 2024
Naturvandring 2024
Gällnöloppet 2024
Spontanfika!
Boende på Gällnö
Projektet Gångbara Gällnö
Berättelsen om stigprojektet, 2004 - 2013
Nyheter
» Kalender
» Sök
» Logga in


Bakgrund
Gällnö, en skärgårdsö i hjärtat av Stockholms skärgård, har länge lockat till sig fastboende, sommargäster och turister. En levande miljö med ett omväxlande och vackert landskap och en intressant historia har skapat en stor attraktionskraft. Ön är relativt stor, har en oregelbunden form med många landtungor och vikar. Kring de två bryggorna – vid Gällnö by och vid Gällnönäs - är bebyggelsen koncentrerad. Möjligheterna till kommunikation mellan dessa delar av ön var tidigare synnerligen begränsad på grund av en alltför bristfällig gångstig.

Första stigförbättringen 2004-2006
Under 2004 började några engagerade sommarboende att resonera om möjligheterna till en förbättring av stigen för att göra denna framkomlig och attraktiv. Efter att ha klarat ut ett antal legala frågor med aktuella markägare, startades inom ramen för den nybildade ideella föreningen ”Gällnö Natur och Kulturstig” insamling av frivilliga bidrag från de boende samt ansökan om bidrag från några offentliga organ; Länsstyrelsen i Stockholms län samt Skärgårdsstiftelsen. Sammanlagt fick föreningen efter något år in ca 175 000 kronor (hälften insamlat och hälften i form av bidrag). 

Med dessa medel som bas anlitades entreprenören Åke Larsson från Ljusterö som tillsammans med ett stort antal frivilliga genomförde en upprustning av de mest utsatta avsnitten av stigen under hösten 2006. Upprustningen innebar att dränering genomfördes vid de platser som var nödvändiga samt att stigen planades ut och grusades på en sträcka av c:a 
1 km. Vidare genomfördes en omfattande röjning av omgivande sly och annan växtlighet.
Resultatet blev mycket lyckat med helt nya möjligheter för de boende och besökande att kunna röra sig över ön.

Andra stigförbättringen 2011-2013
Efter några år med den restaurerade stigen uppkom frågan om möjligheter att ytterligare komplettera förbättringarna till att omfatta hela sträckningen från brygga till brygga. Vidare för vissa andra stigar på ön av betydelse för boende och turister, bl.a. vad gällde tillgänglighet till butik och sevärdheter. Under 2010 fick föreningen tips om möjlighet att söka EU-stöd för en större satsning. Kontakt etablerades med det förmedlande organet Leader Uross och Länsstyrelsen i Stockholms län. Efter en omfattande kartläggning av behov och möjligheter sökte föreningen EU-medel för ändamålet.

Beslut fattades av länsstyrelsen den 9 maj 2011 efter tillstyrkan av Leader Uross om att bevilja ett bidrag om c:a 570.000 kronor med motiveringen 

”Projektet syftar till att förbättra delar av Gällnös stigsystem för att skapa bättre förutsättningar för utveckling av öns näringsliv, hantverk och turism då en bra stig skulle göra det enklare att ta sig mellan bryggorna, till/från handelsboden och mellan olika sevärdheter. Föreningen vill inom ramen för projektet också sätta upp skyltar och tavlor för att lyfta fram Gällnös många sevärdheter och intressanta historia samt flora och fauna”

Beslutet förutsatte egna medel från föreningen med 90.000 kronor. Dessutom bidrog Skärgårdsstiftelsen med 20.000 kronor och arbetsinsatser. Totalt har mer än 1000 ideella arbetstimmar lagts ned, till ett värde av c:a 200.000 kr.  Den totala kostnadsramen har uppgått till 700.000 i rena pengar samt 200.000 i form av frivillig arbetsinsats dvs c:a 900.000 kronor. 


Parallellt med planering av stigarbetena har föreningen arbetat i några arbetsgrupper för att generellt främja utvecklingen på ön. 

Kulturgrupp för att:
  • skapa informationsplatser för kultur, fauna och flora
  • ta fram en karta över Gällnö
  • producera vägvisare och skyltar 
  • arrangera kulturaktiviteter
  • sammanställa öns historia på webbplats www.gallnostigen.se

Framtidsgrupp för att:
  • se över generella utvecklingsmöjligheter för ön 
  • bidra till att förbättra Waxholmsbolagets båttrafik till och från ön
  • förbättra förutsättningarna för utveckling av handel och tjänster
  • förbättra öns toaletter
  • skapa förutsättningar för fler fastboende

Loppis
Under de senaste fyra åren har årliga loppmarknader arrangerats. Ett uppskattat evenemang som hittills inbringat c:a 40.000 kronor till projektet.

Gällnöloppet
Med start i år – sommaren 2013 – har första Gällnöloppet gått av stapeln. Ett 40-tal startande – barn och vuxna – sprang på öns nyrestaurerade stigar.

Resultat av stigarbetet
Sammanlagt 5 kilometer förbättrade stigar skapats. Efter upphandling genomfördes huvuddelen av arbetet 2012 av entreprenör Åke Larsson. Vi har grävt diken utmed många sträckor, drygt 800 ton grus har lagts ut och gjort det möjligt att cykla, dra barnvagn och köra rullstol.
När projektet nu 2013 avslutas kan vi förutom bättre stigar också se en större sammanhållning mellan Gällnöby och Gällnönäs och ett ökat engagemang av många Gällnönäs- och Gällnöbybor. 
Uppdaterat 2013-08-06
Utskriftsvänlig sida
Gällnö natur- och kulturstig ideell förening • www.gallnostigen.sekontakt@gallnostigen.se
Provided by Webforum