Hem
Föreningen
Medlemsinformation
Personuppgiftspolicy
Julbrev 2021
Om Gällnö
Stigens infotavlor
Vandring på Gällnö
Kalendarium 2022
Loppis 2022
Växtvandring 2022
Gällnöloppet 2022
En skärgårdsskuta kommer lastad, föredrag 2022
Spontanfika!
Ö-kända konstnärer, endagsutställning 2022
Sagostunder 2022
Boende på Gällnö
Projektet Gångbara Gällnö
Nyheter
» Kalender
» Sök
» Logga in

Julbrev 2021

Året började i ett stort frågetecken för styrelsen - skulle pandemin tillåta oss Gällnöbor att träffas under året, trängas vid Loppis-borden etc. Beslutet att ställa in årets aktiviteter togs vid midsommarhelgen och alla medlemmar meddelades per mejl. Årsmötet kunde dock genomföras planenligt.

Styrelsen ser med stor tillförsikt fram mot 2022, vi ”laddar” för många aktiviteter och en förbättrad stig. Men i skrivandets stund finns malört i bägaren, Omikron…

Här kommer trots allt det viktigaste beslutet styrelsen tagit under året. Det är ett principbeslut - Med start om tre år skall en hel-grusning ske av hela Gällnöstigen - i olika etapper. Detta kräver resurser i form av arbete, traktorer och vagnar och medel. Vi har ett startkapital genom nuvarande kassa. Men vi vädjar till medlemmarna att hålla ögonen öppna för att hitta fonder etc från vilka föreningen kan söka medel. Det gäller att hålla hela stigen i bra skick - så att bl a rullstolar enkelt kan ta sig fram. I sammanhanget vädjar vi till ATV-förare! Genom hög fart i kurvorna lägger ni ut gruset i terrängen! Gruset skall vara kvar på vägen så att vår sladd kan jämna till gruslagret över hela stigens bredd.

När det gäller aktiviteter under det kommande året gäller följande
- Kulturgruppen har förnyats och nya aktiviteter planeras nästa år - bland annat föreläsningar, barnaktiviteter och vandringar
- Planer finns att genomföra Gällnöloppet 2022 - ett lopp som lockar många springintresserade till Gällnö. Men det förutsätter att fler medlemmar ställer upp för att sköta uppgifter - såväl under planering inför loppet samt under själva loppet! 
- Samma gäller vår stora Loppis - många frivilliga behövs. Kom med i en givande arbetsgemenskap! Alla är välkomna och särskilt ungdomar som vill ha en meningsfull sysselsättning vid något tillfälle.

Vid alla våra arrangemang serverar vi kaffe med bröd samt varm korv vilket har blivit mycket uppskattat av medlemmarna. För att framför allt underlätta för alla grupper som står för arrangemang men också för att skapa ett större utbud av attraktivt ”tilltugg” söker styrelsen på frivillig grund en samordnare. Många frivilliga medlemmar ställer redan idag upp och kokar kaffe, bakar bullar samt serverar korv. Vår samordnare skall se till att allt sköts effektivt och proffsigt på de olika arrangemangen! 

På den lada som föreningen hyr på Gällnönäs har renovering påbörjats. Golvet har riktats upp, löv mm bakom ladan togs bort av medlemmar under röjningsdagen samt virke från egen skog (Fogelström) har sågats upp till brädor, vilka till våren skall ersätta skadade fasadbrädor.

Under sommaren har små frivilliga bidrag från vandrare kommit föreningen till del - som ett resultat av skyltarna på våra bord utmed stigen! Styrelsen har via epost framfört ett tack till varje givare.

Till sist, en fråga utanför föreningens ansvarsområde men viktigt för Gällnöbor, därför informerar vi här. Bredband kommer att grävas ner på Gällnö av företaget IP-Only (www.ip-only .se). Företaget har fått statsbidrag för att bredband skall byggas på öarna i Stockholms skärgård. För att bredband skall bli verklighet krävs dock att fler binder sig för att ansluta, kontakta i så fall IP-Only.

God jul och ett Gott nytt 2022!

Styrelsen
Uppdaterat 2021-12-22
Utskriftsvänlig sida
Gällnö natur- och kulturstig ideell förening • www.gallnostigen.sekontakt@gallnostigen.se
Provided by Webforum