Post och andra servicefunktioner
Fram till i slutet av 1990-talet fanns det ett stationärt postkontor i Gällnöby. Numera sköts posthanteringen med lantbrevbärare som kommer med båt.

Tidningen har sedan länge kommit med Waxholmsbåten. Förr fanns särskilda tidningspojkar, som – förutom att lasta iland tidningar till prenumeranter – också sålde lösnummer till exempelvis sommar- och pensionatsgäster som kommit till samlingspunkten ångbåtsbryggan.

En annan service som bjöds resenärer var försäljning av levande daggmask på bryggorna.

Birgitta Modigh

Uppdaterat 2012-10-17