22 juni 2024
Hitta sällsynta växter på Gällnö

Hjälp oss att hitta sällsynta och röd-listade växter på Gällnö

Föreningen Gällnö Natur och kulturstig värnar om natur och kultur på Gällnö. Här finns ett välbevarat odlingslandskap med flera sällsynta och nationellt rödlistade växter. Hjälp till att bevara dessa växter!

I denna folder visas ett antal sällsynta växter på 
Gällnö.

Om du sett någon av dem, anteckna lokalen, 
ta några närbilder och mejla till kare.bremer@su.se


Uppdaterat 2024-06-23