23 augusti 2020
Tack Birgitta och Karin!


Tack Birgitta och Karin!
Styrelsen tackar för era värdefulla
och uppskattade insatser under sommaren 2020!

Pandemin tvingade föreningen att ställa in ordinarie
sommar-program med bla loppis och springlopp.

Tack vare Birgitta och Karin har vi istället fått
både utejympa och vandringar som nya aktiviteter, TACK! 

Uppdaterat 2020-08-23