Vad betyder "Gällnö"?
Gällnö har tidigare stavats Giälnö. Enligt Åke Gehlin som har forskat om ortnamnen i Stockholms skärgård kommer det av det fornnordiska ordet gjallr som betyder starkt ljudande. Detta syftar på vattnen kring Gällnö som brusade och dånade när det var hårt väder.

Namnet Byviken, den stora vik som skär in i öns södra strandlinje, kommer från tiden före rysshärjningarna. Här låg den ursprungliga byn, som brändes ner av ryssarna 1719.

 Tidigare generationers skärgårdsbor uttalade sällan namnet ”Gällnönäs”. Man sa ”N ́äse” (Näset) och följaktligen benämndes invånarna ”näsebor”.

Källor:
Gehlin, Åke, Kring ortnamn i Stockholms skärgård. 1982.
Tom Thureborg, Gällnönäs

Birgitta Modigh

Uppdaterat 2012-10-17