Stigprojektet Gångbara Gällnö 

Sista grusningen inom ramen för projektet, september 2014

NU GÄLLER DET – STÄLL UPP VECKA 38 MED GRUSNING AV VÅRA STIGAR!

Vecka 38 avslutar vi Leader-UROSS projektet med en bredspridning av finare grus på 
• stigen över skogen mellan Gällnö och Gällnönäs samt 
• på huvuddelen av stigen på Gällnönäs vars ytskikt består av grovt material. 

Skall vi lyckas att klara av det måste vi ha medlemmarnas hjälp med att med kratta ut grus jämt över stigen när våra tre traktorer tippar gruset. Vi behöver hjälp alla dagar under hela vecka 38, måndag till fredag. 

Dessutom vore det fin-fint om några personer som kunde fixa kaffe och bullar till någon eller några av våra raster!

Anmäl ditt deltagande (vilken eller vilka dagar) SENAST FREDAGEN DEN 5 SEPTEMBER genom ett e-brev till kontakt@gallnostigen.se. Eller SMS:a till 070 779 33 78.

Om inte tillräckligt många ställer upp riskerar vi att inte får ut allt grus, totalt 265 ton, på stigen!

 
Färdigställandet av stigen, status våren 2014

Projektets arbete har kraftigt försenats på grund av Infrateks jobb med att gräva ner elkablarna på Gällnö. Detta jobb är nu slutfört men det återstår att luftledningsstolparna skall tas ner och släpas till båt för att tas från Gällnö. Enligt tidplanen skall detta jobb vara genomfört 1 juni. Därefter kommer styrelsen att tillsammans med Infratek besiktiga vägen för att komma överens om vilka återställande åtgärder som Infratek behöver genomföras för att stigen skall återställas. Redan nu finns sträckor som skadats av Infrateks arbeten. Därför är vårt projekt förlängt till oktober 2014. 

Allt återställande och kompletterande åtgärder där resultatet förra året inte blev fullgott (bl a finare material på vissa ställen) kommer att genomföras i mitten av augusti. Den som vill vara med och jobba någon eller några dagar är välkommen. Kontakta någon i styrelsen!

 


Invigningen, 18 augusti 2013

Söndagen den 18 augusti invigdes Gällnöstigen eftersom vårt EU-stödda projekt snart är helt genomfört. Ytterligare grusning skall ske när Vattenfall har tagit bort alla gamla elstolpar. Speciellt inbjudna gäster till invigningen var:

Susanne Ortmanns, Leader UROSS                                              
Verksamhetsledare. Ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling i Stockholms skärgård med stöd av lokala och EU-medel

Sofia Ståhle,Länsstyrelsen Stockholm                                        
Enheten för lantbruksfrågor. Kompetensutveckling företags- och landsbyggsutveckling i Stockholm län

Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen                              
Vd för stiftelsen äger och förvaltar mark och dess byggnader i Stockholms skärgård och samtidigt bedriver 

Lennart Segerman, Skärgårdsstiftelsen        
Förvaltare av stiftelsen fastigheter och mark i mellersta skärgården, bl a Gällnö

Åke och Karl Larsson,
Entreprenörerna som jobbat hårt med grävsmaskiner och dumprar, grävt diken, lagt rör för avvattning och lastat alla fyra traktorer och den egna dumpern med över 800 ton grus

Per Shierman
Entreprenör som kom över från Hjälmö och hjälpte oss att köra ut grus.

Tyvärr kunde inte Monica Petterson (kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun) komma pga sjukdom.

 
Efter tal, hälsningar från de inbjudna och klipp av band intogs även en nästan 3 meter lång blåbärstårta. Därefter visades stigen genom att de inbjudna fick åka tre ekipage utmed stigen till gården Gustavsberg och sedan åter till Gällnö Café. Där intogs lunch och bjöds på underhållning (Per Shierman m fl).

 

Blåbärstårta! Foto: Ulla Falkmarken


Gällnöstigens ordförande, Anders Rörby, höll ett invigningstal där han berättade hur glada projektet är över de särskilt inbjudna gästerna och hyllade föreningens medlemmar för deras bidrag, både ekonomiskt och med eget arbete. Utdrag ur talet:

"Vi är mycket glada och stolta att ni särskilt inbjudna tagit er ut till Gällnö för att delta i vår invigning av Gällnöstigen, de förbättringar vi genomfört för att man skall kunna ta sig fram över Gällnö men också för informera våra gäster om ön – och skapa en plattform för att ta i fler frågor viktiga för ön i framtiden."

"Vi är också stolta för det projekt som vi genomfört, man kan numer gå, cykla, dra barnvagn, rullstol och köra traktor över hela ön från Gällnönäs till Gällnö by, och upp från byn till Brännholmen med sin badplats, båthamn, campingmöjligheter och sopmaja."

"Slutligen vill jag tacka alla medlemmar som möjliggjort vårt projekt – genom arbete och särskilda bidrag utöver medlemsavgifter. Här har bröderna Sundström verkligen gjort ett stort jobb med sina maskiner och arbetsinsatser. En av våra medlemmar som varit särskilt aktiv skulle ha skött ljudet idag. Hans son Christoffer hjälper till idag för Staffan Dahl blev hämtad med helkopter till sjukhuset. Staffan hälsar och vi ber om en hälsning härifrån."

 


Stigprojektets projektgrupp och några av deltagarna på invigningen Foto: Riitta Väyrynen


Stigen invigs av Susanne Ortmans, Leader UROSS och Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen
Foto: Riitta VäyrynenLunch på Gällnö Handelsbod och café. Foto: Riitta Väyrynen
Renoveringen av stigarna pågick vår, sommar och höst 2012.
Projektet kommer att avslutas under 2013.

Invigning av stigen äger rum den 18 augusti 2013.


Foto: Birgith Lannerö Foto: Birgith Lannerö


Foto: Birgith LanneröTidigare händelser

I maj kom Åke och Karl Larsson (far och son) från Ljusterö med två grävmaskiner.
Stigen har nu breddats och ojämnheter har fyllts ut. Det har dikats och på många ställen har rör grävts ned för att leda vatten under stigen.

I augusti (fr o m den 20 augusti) kommer de flesta stigavsnitten att grusas. Målet är att åstadkomma en ”torr” och ”ren” stig där man enkelt kan cykla och dra barnvagn, som den av Åke och Karl genomförda renoveringen av stigen mellan Gällnöby och Gällnönäs 2006. Grus (samkross 0-30) tas i land på tre eller fyra ställen på Gällnönäs och tre ställen i Gällnöby. Upp till fyra traktorer med vagn kommer att köra ut gruset. När det tippas på de olika stigavsnitten behövs många frivilliga som jämnar ut.

Grusningen innebär många transporter med traktor och vagn och väljs därför att genomföras när det är hyfsat torrt och när skördearbetet vid Söderby gård i huvudsak är genomfört och traktorer, vagnar och Sundströms (bland andra) är tillgängliga för detta ideella arbete.

Under augusti kommer även Vattenfall att påbörja nedgrävning av den luftburna kraftledningen mellan Gällnönäs och Gällnö. Detta sker utanför projektet Gångbara Gällnö. Vattenfall och projektet har dock pratat ihop sig för att inte grävning och grusning ska krocka med varandra under denna period. 

Åtgärdskarta

Den som har frågor eller vill ge oss synpunkter kan kontakta:

Sven Lindholm (avseende stigsträckor i Gällnöby): 070-377 7807
Tryggve Bruhn (avseende stigsträckor i Gällnönäs) 070-207 5984


Så här såg det ut när Åke och Karl Larsson anlände till Gällnönäs, i mitten av maj, med sina grävmaskiner:Foto: Riitta VäyrynenFoto: Riitta Väyrynen

Uppdaterat 2018-05-13