Stigens infotavlor

Gångbara Gällnös Kulturgrupp har tagit fram nya, permanenta informationstavlor som är uppsatta utmed öns stigar. numer finns också tavlornas text på engelska. I gruppen ingår:

Birgitta Modigh 076 103 97 72
Solveig Dahl, 08 571 66024
Kerstin Rörby 08 718 0101
Gunnela Bauer, 070 393 05 79
Uppdaterat 2019-08-12