Presentation av Gällnö natur- och kulturstig ideell förening

En körväg leder tvärs över Gällnö, i väst-östlig riktning. Den har sitt ursprung långt tillbaka, när Gällnöby-bönderna behövde nå sina skiften som låg österut, mot Gällnönäs-böndernas ägor.

2003 träffades några Gällnönäsbor - irriterade över att körvägen var förstörd av skogsmaskiner. Önskemålet var att åtminstone kunna går torrskodd till Gällnöby.

Man förstod att det behövdes en hel del pengar att få körvägen, eller stigen som vi kallar den, i ett promenerbart skick. Därför togs initiativ till en förening. På följande sidor framgår syftet med föreningen. Därutöver presenteras alla årsmötesprotokollen samt föreningens styrelse.

Uppdaterat 2018-03-28