Floravandring!

Välkommen till en försomrig växtvandring (promenad), tema strandväxter, tillsammans med Kåre Bremer, professor emeritus i systematisk botanik.

Samling lördag 29 juni kl 13.00 vid stranden Landsgrunden, södra Gällnö. Mindre båtar kan lägga till.


Ta med fikakorg!


Hjälp oss att hitta sällsynta och rödlistade växter på Gällnö.
I denna folder visas ett antal sällsynta växter på Gällnö. Om du sett någon av dem, anteckna och mejla Kåre.

 
Uppdaterat 2024-06-23